Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHIR

 • Yazıtipi boyutunu arttır
 • Varsayılan yazıtipi boyutu
 • Yazıtipi boyutunu azaltır
Yönettiği Tezler

Yönettiği Tezler

e-Posta Yazdır PDF

Lisansüstü Tez Danışmanlığı
Sonuçlandırılmış Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı
Yüksek Lisans

 1. Murat İbiş, Internet Ortamında Eğitim Hizmetlerinin Sunulması: MEB Eğitim Portalının Oluşturulmasına İlişkin Bir Model Önerisi- TODAİE, (13.3.2006).
 2. Levent Kurt, Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları TODAİE, (27.6.2005).
 3. Mesut Orta, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununun İncelenmesi, 20.6.2005.
 4. Sema Altınsoy, Siber Güvenliğe Yönetsel Bakış: Türkiye’de Durum, 20.6.2008.
 5. Gökhan İbrahim Öğünç, Bilgi Yönetim Sistemlerine Dayalı Adli Bilim Laboratuvarları Yönetimi: Lias Uygulama Örneği, 25.4.2008.
 6. Ali İhsan Çuhadar, Bilgi İletişim Teknolojilerinin Örgütsel Değişime Etkileri: Milli Eğitim Bakanlığı DÖSENET Örneği, 10.5.2005
 7. Nihat Erdoğan, E-Devlet Uygulamalarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Yeri, 14.7.2008.
 8. Çağlayan Odabaş, Türk Kamu Yönetiminde E-Dönüşümün İş Süreçlerine Etkisi, 15.5.2008.
 9. Bilal Erdemir (Af), Teknoparklar Ve Kosgeb Teknolojisi Geliştirme Merkezi Modeli, 12.12.2007.
 10. Aydın Batu (Af), İnternet Suçları: Türkiye’de Durumun Örnek Olaylarla İncelenmesi, 10.4.2007.
 11. Fikret Erdemir, Türkiye’de İnternet Bankacılığı Ve Kullanımı, 18.12.2006.
 12. Ali Hızarcı Türkiye’nin Eğitim Ve E-Eğitim Sisteminin AB’ye Uyumu: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, 15.3.2007.
 13. H. Ahmet Şekercan, 2003-2004, Orman Teşkilatında CBS’nin Kullanabilirliği Üzerine Bir Araştırma, 15.3.2007.
 14. Harun Dutlar, e-devlet sürecinde iletişim alt yapıları ve emniyet genel müdürlüğünde MOBESE projesi iletişim alt yapısının incelenmesi, 6.12.2006
 15. İsmail Ergün, Siber Suçların Cezalandırılması Ve Türkiye’de Durum, 21.2.2005
 16. Durmuş Ali Arslan, Eğitim Teknolojisinin Öğrenci Başarısına Etkisi, 9.2.2008.
 17. Ertuğrul Candaş, E Devlet Sürecinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yeri Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Örneği, 8.2.2006.
 18. Mehtap Naillioğlu Kaymak, Okul Web Sitelerinde Okul Veli İletişiminde Kullanabilirliğin Değerlendirilmesi 8.7.2009.
 19. Murat Doğan e-Devlet Kapsamında Kurumsal e-Hizmet Uygulamaları: EGM Örneği, 10.5.2005.
 20. Murat Önemli İnternet Suçlarıyla Mücadele Yöntemleri, 15.3.2005
 21. Yunus Karakurt, Bilişim Suçlarıyla Mücadelenin Uluslar arası Boyutu ve Türkiye’ye yansıması 18.7.2006
 22. Bilal Tek 2008-2009 Türkiye e-Devlet Kapısı: Kamu Çalışanları ve Vatandaş Perspektifinde Etki Araştırmaları

Devam eden Lisansüstü Tez Danışmanlığı

 1. Selami Yıldırım 1996-1997 (Aftan gelen), Veri ve Bilgi Yönetimi: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Örneği
 2. Selçuk Altan 2009-2010 Bilgi Teknolojileri Sınıflarının Kullanımının Değerlendirilmesi
 3. Derya Şahin 2009-2010 Öğretmen ve Öğrenci Gözüyle Fizik Öğretiminde Senkron e-Öğrenme Uygulamasının Öğrenme Süresindeki Etkisi
 4. Hatice Başaran 2009-2010 Türksat Kamu Kurumları İnternet Sitelerinin İncelenmesi
 5. Ege İzgi Çakır 2009-2010 Türkiye’de e-Devlet Uygulamalarında e-Devlet Standartlarının Değerlendirilmesi
 6. Recep Konokman 2009-2010 Türkiye’de e-Devlet Hizmetlerinin Denetimi
 7. Fatih Parlakyıldız 2005-20065 (Aftan Gelen) Türkiye’de Spor Yönetiminde Bilişim Teknolojisinin Yeri
 8. Haluk Çelebi 2007-2008 e-Devlet Kapısının Devletin Strateji Birimlerinde Çalışanları Gözüyle Değerlendirilmesi
 9. Yasin Aycan Kuzucu 2007-2008 Üstün Yetenekli Çocukların Bilişim Ve Teknolojileri Eğitiminde BİLSEM’lerin Etkisi
 10. Özkan Günday 2009-2010 e-Okul Uygulamasının Öğrenci Veli Eğitmen İletişimindeki Rolünün Değerlendirilmesi


Doktora

 • Ramazan Altınok (Doktora), 2010, Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Katılımın Bir Aracı Olarak E-Dönüşüm: İstanbul Belediyesi Örneği
Son Güncelleme: Salı, 11 Ekim 2011 16:16
 


English French German Italian Russian Spanish Turkish