Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHIR

 • Yazıtipi boyutunu arttır
 • Varsayılan yazıtipi boyutu
 • Yazıtipi boyutunu azaltır
Özgeçmiş

Akademik Özgeçmiş

e-Posta Yazdır PDF

 

Adı Soyadı  : TÜRKSEL KAYA BENSGHİR
Görevi  : TODAİE eDevlet Merkez Müdürü
Adres  : TODAİE 85.CD.NO.8 06100 YÜCETEPE ANKARA
Telefon  : 0312-2317360/1803 
E-posta  : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir


1.  EĞİTİM DURUMU

Unvan
Bölüm/Anabilim Dalı
Fakülte / Y.Okul
Üniversite
Yıllar
Lisans
İşletme
İşletme
Erciyes Üniversitesi
1984
Y. Lisans
İşletme
İşletme
Erciyes Üniversitesi
1987
Doktora
İşletme
İşletme
Gazi Üniversitesi
1995
Yrd. Doç.
-
-
-
-
Doç.
Yönetim Bilişim Sistemleri
İstanbul Üniv.
İstanbul Üniv.
2003
Prof.
Yönetim Bilişim Sistemleri
-
TODAİE
2011
2.   AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

Görev Dönemi
Unvan
Üniversite/Kurum
Bölüm/Anabilim Dalı
1987-1995
Asistan
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Yönetim Bilişim Sistemleri
1996-2003
Dr. Asistan
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Yönetim Bilişim Sistemleri
2004
Doç. Dr.
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Yönetim Bilişim Sistemleri
2011
Prof. Dr.
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Yönetim Bilişim Sistemleri

3.  BURSLAR ve YURTDIŞI DENEYİM
Başlangıç – Bitiş Tarihi
Bursun Adı ve Amacı
Kurum/Birim ve Ülke
Eylül-Aralık 1989, 4 ay.
UN Bursu- TODAİE Bilişim Kapasitesini Geliştirme
Birleşmiş Milletler, ABDA. BİLİMSEL YAYINLAR

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve Eğitimle ilgili uluslararası alan indeksleri* kapsamındaki dergilerde yayımlanan özgün makaleler ve derlemeler

 • Bensghir, Türksel Kaya, Ali Tekneci, “An evaluation of the outsourcing IS/ICT activities in Turkish ministerial computer departments”, Public Administration and Development, Volume 28, Issue 2, May 2008, pp: 94-104.
 • Bensghir, Türksel, F.Topcan, “Türkiye’de E-İmza Altyapısı ve Kamu Kurumlarında Uygulamalar”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 1, 2008, s.95-111.


SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI ve Eğitimle ilgili uluslararası alan indeksleri* kapsamı dışında olan, ancak ISI (Institute for Scientific Information) tarafından taranan ve uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde veya ulusal hakemli dergilerde** yayımlanan;

a) Tam metin makale

 • Bensghir Kaya, Türksel, Yıldız, Mete, ” Using Internet Cafes As An Alternative Means Of Combating The Digital Divide”, Turkish Public Administration Annual (2003/2005) Vol.29/31, 2006, s.73-98.
 • Bensghir Kaya, Türksel, Aslı Akay, ‘Bir Kamu politika Aracı olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS): Türkiye’de Belediyelerin CBS Uygulamalarının Değerlendirilmesi’, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, s.31-46, Ocak, 2006.
 • Bensghir, Kaya Türksel, “Türkiye’de Yönetim Bilişim Sistemleri Disiplininin Gelişimi Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 35, Sayı 1 (2002), ss. 77-103.
 • Bensghir, Kaya Türksel, Mete Yıldız, Perceptions of eGovernment in Turkey, Turkish Public Administration Annual, Vol. 27-28/2001-2002, p.41-57.
 • Bensghir, Kaya Türksel ve Doğan N. Leblebici, “Teknolojik Gelişmenin Örgütler ve Örgütsel Değişim Üzerindeki Yansımaları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 34, Sayı 2 (2001), ss.
 • Bensghir Türksel Kaya, “Web’deki Belediyeler: İzmir Büyükşehir Belediyesi” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Cilt 10, Sayı 2, Nisan 2001, ss.113-131.
 • Bensghir Türksel Kaya, “Web’deki Belediyeler: Antalya Büyükşehir Belediyesi” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Cilt 10, Sayı 1, Ocak 2001, ss. .62-72.
 • Bensghir Türksel Kaya “Devlet Vatandaş İletişiminde E-posta”, Amme İdaresi Dergisi Cilt 33, Sayı 4, Aralık,  2000, ss. 49-61. ( Makale VI. Türkiye’de İnternet Konferansında -İstanbul, 9-11 Kasım 2000- bildiri olarak sunulmuştur.)
 • Bensghir, Türksel Kaya, “Bilgi Toplumu Bakanlığı Kuruluşu Üzerine: Mekanik Bir Örgüt mü?” Amme İdaresi Dergisi Cilt 33, Sayı 3, Eylül 2000 ss. 33-62
 • Bensghir Türksel Kaya, “Web’deki Belediyeler: Bursa Büyükşehir Belediyesi” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Cilt 9, Sayı 4, Ekim 2000 .
 • Bensghir Türksel Kaya, “Web’deki Belediyelerimiz: İstanbul Büyükşehir Belediyesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Cilt 9, Sayı 3, Temmuz 2000, s.108-122.
 • Bensghir, Türksel Kaya, “Web’deki Belediyelerimiz: Ankara Büyükşehir Belediyesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Cilt 9, Sayı 2, Nisan 2000, s.76-90.
 • Bensghir, Türksel Kaya, “Halkla İlişkilerde Etkileşimli İletişim”, Web (www)”, Amme İdaresi Dergisi 33/1, Mart 2000, s.111-131.
 • Bensghir, Türksel Kaya, “Web Sitesi Tasarımında ve Yönetimde Etkililik”, Amme İdaresi Dergisi, 32/4, Aralık 1999, s.117-132.
 • Bensghir, Türksel Kaya, “Ağ Teknolojileri Bilişim Ağı Kurma Çalışmaları, TODAİE Örneği, Amme İdaresi Dergisi, 30/1, Mart 1997, s.129-135.
 • Bensghir Kaya, Türksel; "Kamu Görevlilerinin Yetiştirilmesinde Bilgi Teknolojileri Eğitimi”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü, Cilt 2, ss 307-326, Aralık 1995.
 • Bensghir Kaya, Türksel; “Yerel Yönetimlerde Bilgisayara Dayalı Yönetim Destek Sistemleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 6, ss.39-50 Kasım 1995.
 • Bensghir Kaya,Türksel; "Yönetim Destek Sistemleri", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, Mart 1993, s.239-253.Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak programda yer alan ve sunulan:  Tam metin olarak yayımlanan bildiri

 • Türksel Kaya Bensghir, Ferda Topcan “A Glance at E-Signature Applications in Turkish Public Administration: Outcomes, Obstacles and Problems”, 4. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, 6-8 Mayıs, 2010, Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir, Mustafa Sagsan “Knowledge Orchestration: The Compatible with Organization, People, Technology and Process in Public Organizations, International Conference on eGovernment : Sharing Experiences, 8-11 December, 2009. Antalya.


Sunu olarak

 • Türksel Kaya Bensghir, “Bilgi Toplumu Stratejisinin Kamu Yönetiminde e-Dönüşüme Yönelik Önerileri”, International Information Society Symposium, 1-2 November 2006, KAV, Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir, Mete Yıldız, “Computer and Information Systems Literacy Certification for Public Employees : Is ECDL A Solution? An Assessment From Turkey”, International Association of Schools and Institutes of Administration Annual Conference, 5-8 July 2006, Warsaw Poland.
 • Türksel Kaya Bensghir, Ankara Barosu Uluslar arası Hukuk Kurultayı, 8-11 Ocak 2008, etkinlikte UYAP Vizyonu oturumunda sunum (9 Ocak  2008).
 • Türksel KAYA BENSGHİR& Ramazan ALTINOK&Fatih YÜKSEL& Mehmet TEKİNKUŞ “Expectations of Turkish Citizens and Provincial and District Administrators from E-Government” IIAS Conference 26th International Congress of Administrative Sciences E-Governance: Challenges and Opportunities for Democracy, Administration and Law, 4 - 18 July 2004 SEOUL.
 • Türksel Kaya Bensghir, Human Capacity Development in eGovernment, Keynote Speech, eGOVShare2009, Inernational Conference on eGovernment Sharing Experiences, 8-11 December 2009, Antalya, Turkey.
 • Yıldız Mete, Bensghir Kaya,Türksel, Ayhan Çankaya”Using Internet Cafes as an Alternative means of Combating the Digital Divide”, IASIA Annual Conference, 2003.
 • Bensghir Kaya,Türksel, Yıldız Mete, “The Influence of Information Technology on Turkish Public Administration Curricula”, 26, th Teaching PA Conference on February, 8 2003, Dayton, OHIO


Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak programda yer alan ve sunulan   Tam metin olarak yayımlanan bildiri

 

 • Türksel Kaya Bensghir, “Yönetim Bilişim Sistemleri Disiplini ve Yönetim Bilimi: Kuramsal Etkileşimler”, VIII. Kamu Yönetimi Formu - Kamu Yönetimi ve Teknoloji KAYFOR, 20-22 Ekim 2010 Bildiri Kitabı TODAİE Yayın No:360, 2011, Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir, “Ülkemizde Yerel Yönetimlerin eDevlet Projeleri ve Bilişim Potansiyelleri ile Kırsal Kalkınmadaki Rolleri”,  4. Yerel Yönetimler Sempozyumu 19-20 Ekim 2009, TODAİE, Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir, A. Akay, “Ülkemizde Belediyelerin Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı Üzerine Bir Araştırma” Yapı ve Kent’te Bilişim’ 04. Kongresi, 2-3 Aralık 2004, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir, Ferda Topcan, “Türkiye’de Kamu Kurumlarının Elektronik İmza Sürecinde Mevcut Durumu” Ulusal E-İmza Sempozyumu, 8-9 Aralık 2006, Gazi Üniv.ve Telekomünikasyon Kurumu, Ankara Sheroton Hotel.
 • Türksel Kaya Bensghir , Ramazan Altınok, “İnternet’in Aile İçi İlişkilere Etkileri: Türkiye’de Devletin ve Ailelerin Konuya Bakışı”, Uluslararası Aile Kongresi, 3-4 Aralık 2005 İstanbul.


Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda Sunum olarak

 • Türksel Kaya Bensghir, “Türkiye’de Kamuda BT Denetimi: Temel Yaklaşımlar ve Sorunlar”, IT Governance&Audit, Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı, Açılış Konuşması , 2-3 Aralık 2010 Hilton Oteli, Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir, “Bilginin  Mahremiyeti ve Toplumsallığı:  Ülkemiz eDevlet Uygulamalarına Bakış”, Panel: Bilginin Mahremiyeti ve Toplumsallığı, PPT,  III Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, 5-6 Şubat 2010, Milli Kütüphane Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir , Ülkemizde eDevlete Geçişte Kamu Kurumları  Yenilik Yaratmaya  Nasıl Motive Edilebilir?”, TODAİE eDevlet Merkezi Açılış Paneli, 17 Aralık 2009.
 • Türksel Kaya Bensghir, “Ülkemizde Yerel Yönetimler E-Dönüşümün Neresinde?” Yapı ve Kent’te Bilişim IV. Kongresi, 8-9 Haziran 2006. Ankara Hilton Hotel.Türksel Kaya Bensghir, “Kamu Kurumlarında Bilgi Yöneticileri”, Ulusal e-Devlet Konferansı, 4-5 Kasım 2008 Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir, Bilişim Zirvesi, 7-10 Ekim 2009, İstanbul, 8 Ekim Perşembe saat 12-12.45 Oturum 1 Devletlerarası e-Devlet: Fikirler ve Paylaşımlar konulu oturumda “TODAİE eDevlet Merkezi ve Devletlerarası Paylaşım Deneyimleri”, panalist konuşmacı.
 • Türksel Bensghir, “Kamu Yönetimi ve E-Dönüşüm” konulu Açılış Dersi, TODAİE, 2006-2007 Öğretim Yılı Açılış Töreninde sunum .
 • Türksel Kaya Bensghir, Noterlik İşlemlerinde Kullanılacak Belgelerde Sahtecilik, Güncel Farkındalık ve E-imza  konulu toplantıda “Bilgi  Toplumunda E-Devlet’te eNoter: Fırsatlar ve Tehditler” konulu sunum.
 • Türksel Kaya Bensghir, EGM ve Interpol, ICMEC işbirliği ile Tehlikesiz İnternet konulu toplantıda “ İnternetin Aile İlişkilerine Etkileri: Türkiye’de Devletin ve ailelerin Konuya Bakışı “17 Mart 2006.
 • Türksel Kaya Bensghir, Türk Kamu Yönetiminde mDevlet Girişimi: Fırsatlar ve Sorunlar, 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, 2009, Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir,mDevlet uygulamaları: Başarılar, Sorunlar ve stratejiler, 2. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, 2010, Ankara.

 

Yurtiçinde yayımlanan kitap

 • Bensghir Kaya Türksel, Topcan, Ferda; Türkiye’de E-imza: Kamu Kurumlarına Uygulanması, TODAİE Yayın No: 356, eDevlet Merkezi Yayın No: 2, Aralık 2010.
 • Bensghir Kaya Türksel, Aslı Akay, Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri – Türkiye Uygulamaları, TODAİE Yayın No: 332, 2007.
 • Bensghir Kaya Türksel, Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim, TODAİE Yayın No. 274, 1996, Ankara.Alanındaki kitaplarda *** yer alan bölüm, ünite yazarlığı Yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm

 • Yıldız, Mete; Öktem, Mustafa Kemal, Kaya Bensghir, Türksel; “The Adoption Process of Free & Open Source Software (FOSS) in Turkish Public Organizations” In Hakikur Rahman (Ed.), Cases on Adoption, Diffusion and Evaluation of Global E-Governance Systems: Impact at the Grass Roots, pp. 148-170, IGI Publishing, 2011, New York , ISBN: 161692814X.·  Türksel KAYA BENSGHİR, Ramazan ALTINOK, Fatih YÜKSEL, Mehmet TEKİNKUŞ “Expectations of Turkish Citizens and Provincial and District Administrators from E-Government” Building e-Governance: Challenges and Opportunities for Democracy, Administration and Law International Institute of Administrative Sciences, Belgium and National Computerization Agency, Korea Edited by: Pan Suk Kim and Whasun Jho 2005, 306 pp.

Yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm

 • Ramazan ALTINOK ve  Türksel KAYA BENSGHİR,”Türk Kamu Yönetiminde E-Dönüşümün Yerel Boyutu” Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1, Ed. Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik, Nobel Basımevi, 2005.
 • Canman, Doğan, Ertekin Yücel, Ar, Fikret, Kaya Bensghir, Türksel; “Kamu Yönetiminde Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri: Elektronik Devlet” , XIII. Bölüm, Kamu Görevlileri Elkitabı, TODAİE Yayın No:308, 2002, Ankara.
 • Bozkurt, Ömer ve diğerleri (ed.), Kamu Yönetimi Sözlüğü (TODAİE Yayın No 283,1998, Ankara) içinde bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemleri konularına ilişkin maddeler (30 madde).
 • Bensghir Kaya, Türksel; "Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Karar Almada Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı";ss.408-415, Tatar, Tevfik; Yatırımların Seçimi ve Değerlendirme Teknikleri, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yayın No:58, Ankara, 1993.

B. HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK
SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI ve Eğitimle ilgili uluslararası alan indeksleri * kapsamındaki dergilerde;

Hakemlik

 • Amme İdaresi Dergisi[1]-TODAİE-2007 Mart-2011 Mart.


ISI (Institute for Scientific Information) tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI ve Eğitimle ilgili uluslar arası alan indeksleri*  kapsamı dışındaki uluslar arası indeksler kapsamındaki dergilerde veya ulusal hakemli dergilerde**;

Baş editörlük

 • Amme İdaresi Dergisi-TODAİE Mayıs 2000- Mayıs 2004·  Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi –TODAİE Mayıs 2000- Mayıs 2004
 • Turkish Public Administration Annual, TODAİE, Mayıs 2000- Mayıs 2004
 • İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE, Mayıs 2000- Mayıs 2004
 • Turkish Yearbook of Human Rights, TODAİE, Mayıs 2000- Mayıs 2004.

Yayın kurulu üyeliği listesinde yer almak

 • Amme İdaresi Dergisi-TODAİE Mayıs 2000- Mayıs 2004
 • Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi –TODAİE Mayıs 2000- Mayıs 2004
 • Turkish Public Administration Annual, TODAİE, Mayıs 2000- Mayıs 2004
 • İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE, Mayıs 2000- Mayıs 2004
 • Turkish Yearbook of Human Rights, TODAİE, Mayıs 2000- Mayıs 2004.

Hakemlik

 • Gazi Ün. Bilişim Enstitüsü, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2010 (Devam ediyor).
 • Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği 2004 (Devam ediyor).
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Dergisi 2010 (Devam ediyor).
 • Akdeniz üniversitesi İİBF Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği 2009 (Devam ediyor).
 • Sayıştay Dergisi (Ulusal Hakemli), 2010, (Devam ediyor).
 • Polis ve Sosyal Bilimsel Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği 2005 (Devam ediyor).
 • Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği 2005 (Devam ediyor).
 • Amme İdaresi Dergisi-TODAİE Mayıs 1996 (Devam ediyor).
 • Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi –TODAİE Mayıs 1996 (Devam ediyor).
 • Turkish Public Administration Annual, TODAİE, Mayıs 1996 (Devam ediyor).
 • İnsan Hakları Yıllığı,TODAİE,1996 (Devam ediyor).
 • Turkish Yearbook of Human Rights, TODAİE, 1996 (Devam ediyor).
 • Bilgi Dünyası (Devam ediyor).
 • Yardım ve Dayanışma Dergisi, 2010, (Devam ediyor).

Kitaplarda Editörlük

Ulusal ve uluslararası kongre kitapları

 • Bensghir Kaya Türksel, (Editör), eTransformation in Public Administration from eGovernment to eGovernance, The Proceedings of International Conference on eGovernment Sharing Experiences, TODAIE, No: 353, eGovernment Center Pub. No:1, 2009.

Basılmış Rapor

 • Bensghir Kaya,Türksel; "Kamu Yönetimi ve İşletme Yönetimi Genel Rapor", Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Genel Rapor ve Grup Raporları, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 27, Sayı 4, Aralık 1994, s.123-162.

Basılmamış Rapor

 • Orman Bakanlığı, Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırma Projesi El Kitabı, 2002.
 • OGM Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırma Projesi El Kitabı, 2002.
 • BİDDEP- Bilgisayar Destekli Denetim Projesi Eğitim Raporu, BİDDEP GTZ- Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Vergi İstihbarat Merkezi Bilgisayar Destekli Denetim Projesi, Ocak, 1998.
 • TODAİE Bilgi Sistemi Geçiş için Örgüt Çözümlemesi Araştırması, Nisan, 1998.
 • Adalet Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemine Geçiş için Yeniden Yapılanma Araştırma Raporu, Nisan, 1998.
 • Adalet Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü Norm Kadro Elkitabı Nisan, 1998.
 • Türk Hava Kurumu Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırma Raporu, Mayıs 1999.
 • Türk Hava Kurumu Norm Kadro Elkitabı, Mayıs 1999.


C. ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ


Sonuçlandırılmış Bilimsel Araştırma Projeleri:

 • TÜBİTAK, DPT ve diğer resmi kurumlarca desteklenen projelerde;

Yürütücü (Proje Yöneticisi)

 • Kamuda Bilgi Yönetimi (BİLGİYONET) Projesi, Nisan 2009-Aralık 2011 (devam ediyor).
 • E-sağlıkta Ölçme ve Değerlendirme, 2011, (devam ediyor).


Danışman

 • ORBİS-OGM Bilgi Sistemi Fizibilite Projesi Nisan-Aralık 2010.


D. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Lisansüstü Tez Danışmanlığı
Sonuçlandırılmış Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı
Yüksek Lisans

 1. Murat İbiş, Internet Ortamında Eğitim Hizmetlerinin Sunulması: MEB Eğitim Portalının Oluşturulmasına İlişkin Bir Model Önerisi- TODAİE, (13.3.2006).
 2. Levent Kurt, Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları TODAİE, (27.6.2005).
 3. Mesut Orta, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununun İncelenmesi, 20.6.2005.
 4. Sema Altınsoy, Siber Güvenliğe Yönetsel Bakış: Türkiye’de Durum, 20.6.2008.
 5. Gökhan İbrahim Öğünç, Bilgi Yönetim Sistemlerine Dayalı Adli Bilim Laboratuvarları Yönetimi: Lias Uygulama Örneği, 25.4.2008.
 6. Ali İhsan Çuhadar, Bilgi İletişim Teknolojilerinin Örgütsel Değişime Etkileri: Milli Eğitim Bakanlığı DÖSENET Örneği, 10.5.2005
 7. Nihat Erdoğan, E-Devlet Uygulamalarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Yeri, 14.7.2008.
 8. Çağlayan Odabaş, Türk Kamu Yönetiminde E-Dönüşümün İş Süreçlerine Etkisi, 15.5.2008.
 9. Bilal Erdemir (Af), Teknoparklar Ve Kosgeb Teknolojisi Geliştirme Merkezi Modeli, 12.12.2007.
 10. Aydın Batu (Af), İnternet Suçları: Türkiye’de Durumun Örnek Olaylarla İncelenmesi, 10.4.2007.
 11. Fikret Erdemir, Türkiye’de İnternet Bankacılığı Ve Kullanımı, 18.12.2006.
 12. Ali Hızarcı Türkiye’nin Eğitim Ve E-Eğitim Sisteminin AB’ye Uyumu: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, 15.3.2007.
 13. H. Ahmet Şekercan, 2003-2004, Orman Teşkilatında CBS’nin Kullanabilirliği Üzerine Bir Araştırma, 15.3.2007.
 14. Harun Dutlar, e-devlet sürecinde iletişim alt yapıları ve emniyet genel müdürlüğünde MOBESE projesi iletişim alt yapısının incelenmesi, 6.12.2006
 15. İsmail Ergün, Siber Suçların Cezalandırılması Ve Türkiye’de Durum, 21.2.2005
 16. Durmuş Ali Arslan, Eğitim Teknolojisinin Öğrenci Başarısına Etkisi, 9.2.2008.
 17. Ertuğrul Candaş, E Devlet Sürecinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yeri Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Örneği, 8.2.2006.
 18. Mehtap Naillioğlu Kaymak, Okul Web Sitelerinde Okul Veli İletişiminde Kullanabilirliğin Değerlendirilmesi 8.7.2009.
 19. Murat Doğan e-Devlet Kapsamında Kurumsal e-Hizmet Uygulamaları: EGM Örneği, 10.5.2005.
 20. Murat Önemli İnternet Suçlarıyla Mücadele Yöntemleri, 15.3.2005
 21. Yunus Karakurt, Bilişim Suçlarıyla Mücadelenin Uluslar arası Boyutu ve Türkiye’ye yansıması 18.7.2006

Devam eden Lisansüstü Tez Danışmanlığı

 1. Selami Yıldırım 1996-1997 (Aftan gelen), Veri ve Bilgi Yönetimi: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Örneği
 2. Selçuk Altan 2009-2010 Bilgi Teknolojileri Sınıflarının Kullanımının Değerlendirilmesi
 3. Derya Şahin 2009-2010 Öğretmen ve Öğrenci Gözüyle Fizik Öğretiminde Senkron e-Öğrenme Uygulamasının Öğrenme Süresindeki Etkisi
 4. Hatice Başaran 2009-2010 Türksat Kamu Kurumları İnternet Sitelerinin İncelenmesi
 5. Ege İzgi Çakır 2009-2010 Türkiye’de e-Devlet Uygulamalarında e-Devlet Standartlarının Değerlendirilmesi
 6. Recep Konokman 2009-2010 Türkiye’de e-Devlet Hizmetlerinin Denetimi
 7. Fatih Parlakyıldız 2005-20065 (Aftan Gelen) Türkiye’de Spor Yönetiminde Bilişim Teknolojisinin Yeri
 8. Haluk Çelebi 2007-2008 e-Devlet Kapısının Devletin Strateji Birimlerinde Çalışanları Gözüyle Değerlendirilmesi
 9. Yasin Aycan Kuzucu 2007-2008 Üstün Yetenekli Çocukların Bilişim Ve Teknolojileri Eğitiminde BİLSEM’lerin Etkisi
 10. Özkan Günday 2009-2010 e-Okul Uygulamasının Öğrenci Veli Eğitmen İletişimindeki Rolünün Değerlendirilmesi
 11. Bilal Tek 2008-2009 Türkiye e-Devlet Kapısı: Kamu Çalışanları ve Vatandaş Perspektifinde Etki Araştırmaları


Doktora

 • Ramazan Altınok (Doktora), 2010, Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Katılımın Bir Aracı Olarak E-Dönüşüm: İstanbul Belediyesi Örneği


Verdiği Dersler

TODAİE’ de Verilen Dersler

 • Kamu Bilişim Sistemleri, TODAİE Doktora Dersi
 • E-Devlet Dersi,TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • E-Devlet Uygulamaları Seminer Dersi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Dersi


Başkent Üniversitesinde Verilen Dersler
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 • YBS 411 Bilgi Sistemleri Yönetimi, Başkent Ün. Ticari Bilimler Fak.


Başkent Üniversitesi Yönetim Bilimi Doktora Programı

 • Yönetim ve Teknoloji Dersi

17.D. Başkent Üniversitesi, İletişim Fak. Bilgi Belge Bölümü

 • Bilgi Sistemleri Dersi
 • Bilgi Politikaları Dersi

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesinde Verilen Dersler

 • Yönetim Bilgi Sistemleri,
 • Management Information Systems,  2008-2009
 • E-Business eCommerce 2008-2009
 • E-İş e-Ticaret, 2008-2009


Ufuk Üniversitesi, İşletme Fakültesinde Verilen Dersler

 • Sistem Analizi

Uzaktan Eğitimde Verilen Dersler

 • Ahmet Yesevi Üniversitesi
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
  • İşletmeye Giriş
  • Çağdaş Yönetim

 

 • Atılım Üniversitesi
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
  • İşletmeye Giriş
  • Çağdaş Yönetim
 • Hıfzıssıhha Mektebi USES de verilen Dersler
  • Sağlık İşletmelerinde Yönetim Bilgi Sistemleri
  • Modern Yönetim Stratejileri ve Kuralları


F. DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER
Uluslar arası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel veya sanatsal toplantılarda

Başkanlık yapmak
EGOVSHARE International Conference on eGovernment : Sharing Experiences, 8-11 December, 2009, Antalya (Co-Chair-Eş-Başkan)

Görev almak

 • Committe Members- 11 th European Conference on Egovernment , ECEG, 16-17 June, 2011, Slovenia.
 • Comitte Members, International Program Comitte, mLife Conference , 27-29 October, 2010, Brighton, UK.
 • Comitte Members, 10 th European Conference on Egovernment , ECEG, 17-18 June, 2010, Limeric, Irelend.
 • Programme Comitte Members, Webit, eGov Summit, May 26-27, 2010, Sofia,
 • http://www.webit.bg/en/eGov/2010/the_program/programme_committee.html
 • Comitte Members, 9 th European Conference on Egovernment ECEG, 29-30 June, 2009, London, England.
 • Bilim Komite Üyeliği, EGOVSHARE International Conference on eGovernment : Sharing Experiences, 8-11 December, 2009, Antalya.
 • Program Kurulu Üyeliği, EGOVSHARE International Conference on eGovernment : Sharing Experiences, 8-11 December, 2009, Antalya.
 • Düzenleme Kurulu Üyeliği, EGOVSHARE International Conference on eGovernment : Sharing Experiences, 8-11 December, 2009, Antalya.
 • Committe Members- 11 th European Conference on Egovernment , ECEG, 10-11 July, 2009, Switzerland (http://academic-conferences.org/eceg/eceg2008/eceg08-home.htm).
 • Bilim Kurulu Üyeliği, Uluslar arası Katılımlı Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, ISC’07, 13-14 Aralık 2007.
 • Düzenleme Kurul Üyeliği, Uluslar arası, Bilgi Toplumu Sempozyumu, 1-2 Kasım 2006 Ankara.
 • Danışma Kurulu Üyeliği, Uluslar arası Mühendislik Eğitimi Konferansı, Atılım Üniversitesi, 4-6 Kasım 2010, Antalya.
 • Danışman üye, Finlandiya Orman Bilgi Sistemi Teknik Gezi Toplantıları, 7-11 Haziran 2010, Helsinki.
 • Heyet Başkanı, TODAİE-Çin İnceleme Eğitim Gezisi Toplantıları, 19-30 Ekim 2007, Pekin-Çin.
 • Düzenleme Kurul Üyesi, IIAS-TODAİE 4. Uluslar arası Uzmanlık Konferansı, 22-27 Haziran 2008.
 • e-Grup  Üyeliği, ePractice.eu.


Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel veya sanatsal toplantılarda

Başkanlık Yapmak
Program Başkanı, 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, 28-29 Mayıs, 2009, Ankara.

Görev almak
Düzenleme Kurul Üyeliği, VIII. Kamu Yönetimi Formu- KAYFOR, 20-22 Ekim 2010, TODAİE, Ankara.

Danışma Kurulu Üyeliği, Yerel Ekonomiler Kongresi 1-2 Ekim 2005 Selçuk Üniversitesi Konya-Karaman.

Bilim Kurulu Üyeliği, Uluslar arası Bilgi Toplumu Sempozyumu, 1-2 Kasım 2006, Swiss Hotel Ankara.

Danışma Kurulu Üyeliği,  Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu, 17-19 Ekim 2007, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ankara.

Moderatör, 2. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, 6 Mayıs 2010.

Panelist, Sağlık Yönetimi ve Uzaktan Sağlık Sistemi (USES) Çalıştayı, 8-9 Temmuz 2010, Kızılcahamam, Ankara.

Hakem Kurul Üyeliği, Yapı ve Kentte Bilişim’06 IV Kongresi 2006.

Danışman Üye, Ankara Valiliği Çocuk Veritabanı Oluşturma Toplantısı, Gazi Çocuk Yuvası, 30 Mayıs 2006, Ankara.

Danışman Üye, TBD, 12. Kamu Bilişim Platformu Toplantısı, 27.4.2010.

Düzenleme Kurul Üyeliği, Ulusal  Mobil Devlet Konferansı, 12-13 Mayıs 2011, Ankara.


Bir kurum ya da kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar

TODAİE Uzaktan Eğitim Raporu, Şubat 2011.

Bir kurum ya da kuruluş tarafından hazırlanan bilimsel raporlara katkı

T.C. Sayıştay eDönüşüm Türkiye Projesi-Performans Denetim raporuna doğrudan katkı

Hizmet içi eğitim ve sertifika programlarında görev almak

 • TODAİE Sürekli Eğitim Merkezinde Verilen Seminerler (2007-Ocak 2011)
 • TODAİE Yerel Yönetimler Merkezinde Verilen Seminerler (Aralık 2003-2007)
 • EGM-Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü,  Meslekiçi Eğitim Kursu-Yönetimde Bilgi Teknolojileri Semineri 5-16 Nisan 2004.

Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kurul ve komisyonlarda üyelik

 • TODAİE Araştırma ve Yardım Şube Müdürü 2005-2008
 • TODAİE Derleme ve Yayın Şube Müdürü 2000-2004
 • TODAİE eDevlet Merkez Müdürü 2009-2011
 • TODAİE Akademik Kurul Üyeliği1997-
 • TODAİE Yürütme Kurulu Üyeliği1997
 • TODAİE Yönetim Kurulu Üyeliği1997
 • TODAİE Kütüphane Komisyon Üyeliği
 • MPM Genel Kurul Üyeliği 2003-2004
 • TODAİE Uzaktan Eğitim Komisyon Üyeliği
 • Başbakanlık E-Kurum Proje Kurul Üyeliği Ocak-Temmuz 2010
 • TODAİE e-Eğitim Kurul Üyeliği (21.09.2005)
 • İçişleri Bakanlığı IT (Aralık 2003)
 • TODAİE Teşkilat Şeması Geliştirme Kurul Üyeliği
 • TODAİE SEM Program Kurul Üyeliği
 • TÜSİAD-TBV eTR Özel Ödülleri Değerlendirme Jüri Üyeliği 2007-2010
 • Hakem, TÜBİTAK TEYDEP Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme (3070093-Entegre Elektronik Belediyecilik Sistemi, 20 Mart 2007.
 • DPT, Bilgi Toplumu Dairesi,  Dönüşüm Liderleri Kurulu Üyeliği
 • TODAİE Stratejik Planlama Grubu Üst Kurul Üyesi (27.6.2006).
 • TODAİE Uzaktan Eğitim Öğretim Yönetmeliği Hazırlama Kurul Üyeliği (12.10 2010)
 • Başbakanlık eDevlet Mevzuat Grubu Üyeliği, 2009.

 


[1] Amme İdaresi Dergisi, 2007 yılında SSCI listesinde yer almaya başlamıştır.Son Güncelleme: Salı, 11 Ekim 2011 16:10
 


English French German Italian Russian Spanish Turkish