Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHIR

 • Yazıtipi boyutunu arttır
 • Varsayılan yazıtipi boyutu
 • Yazıtipi boyutunu azaltır
Yayınları

Yayınları

e-Posta Yazdır PDF

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve Eğitimle ilgili uluslararası alan indeksleri* kapsamındaki dergilerde yayımlanan özgün makaleler ve derlemeler

 • Bensghir, Türksel Kaya, Ali Tekneci, “An evaluation of the outsourcing IS/ICT activities in Turkish ministerial computer departments”, Public Administration and Development, Volume 28, Issue 2, May 2008, pp: 94-104.
 • Bensghir, Türksel, F.Topcan, “Türkiye’de E-İmza Altyapısı ve Kamu Kurumlarında Uygulamalar”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 1, 2008, s.95-111.


SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI ve Eğitimle ilgili uluslararası alan indeksleri* kapsamı dışında olan, ancak ISI (Institute for Scientific Information) tarafından taranan ve uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde veya ulusal hakemli dergilerde** yayımlanan;

a) Tam metin makale

 • Bensghir Kaya, Türksel, Yıldız, Mete, ” Using Internet Cafes As An Alternative Means Of Combating The Digital Divide”, Turkish Public Administration Annual (2003/2005) Vol.29/31, 2006, s.73-98.
 • Bensghir Kaya, Türksel, Aslı Akay, ‘Bir Kamu politika Aracı olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS): Türkiye’de Belediyelerin CBS Uygulamalarının Değerlendirilmesi’, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, s.31-46, Ocak, 2006.
 • Bensghir, Kaya Türksel, “Türkiye’de Yönetim Bilişim Sistemleri Disiplininin Gelişimi Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 35, Sayı 1 (2002), ss. 77-103.
 • Bensghir, Kaya Türksel, Mete Yıldız, Perceptions of eGovernment in Turkey, Turkish Public Administration Annual, Vol. 27-28/2001-2002, p.41-57.
 • Bensghir, Kaya Türksel ve Doğan N. Leblebici, “Teknolojik Gelişmenin Örgütler ve Örgütsel Değişim Üzerindeki Yansımaları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 34, Sayı 2 (2001), ss.
 • Bensghir Türksel Kaya, “Web’deki Belediyeler: İzmir Büyükşehir Belediyesi” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Cilt 10, Sayı 2, Nisan 2001, ss.113-131.
 • Bensghir Türksel Kaya, “Web’deki Belediyeler: Antalya Büyükşehir Belediyesi” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Cilt 10, Sayı 1, Ocak 2001, ss. .62-72.
 • Bensghir Türksel Kaya “Devlet Vatandaş İletişiminde E-posta”, Amme İdaresi Dergisi Cilt 33, Sayı 4, Aralık,  2000, ss. 49-61. ( Makale VI. Türkiye’de İnternet Konferansında -İstanbul, 9-11 Kasım 2000- bildiri olarak sunulmuştur.)
 • Bensghir, Türksel Kaya, “Bilgi Toplumu Bakanlığı Kuruluşu Üzerine: Mekanik Bir Örgüt mü?” Amme İdaresi Dergisi Cilt 33, Sayı 3, Eylül 2000 ss. 33-62
 • Bensghir Türksel Kaya, “Web’deki Belediyeler: Bursa Büyükşehir Belediyesi” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Cilt 9, Sayı 4, Ekim 2000 .
 • Bensghir Türksel Kaya, “Web’deki Belediyelerimiz: İstanbul Büyükşehir Belediyesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Cilt 9, Sayı 3, Temmuz 2000, s.108-122.
 • Bensghir, Türksel Kaya, “Web’deki Belediyelerimiz: Ankara Büyükşehir Belediyesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Cilt 9, Sayı 2, Nisan 2000, s.76-90.
 • Bensghir, Türksel Kaya, “Halkla İlişkilerde Etkileşimli İletişim”, Web (www)”, Amme İdaresi Dergisi 33/1, Mart 2000, s.111-131.
 • Bensghir, Türksel Kaya, “Web Sitesi Tasarımında ve Yönetimde Etkililik”, Amme İdaresi Dergisi, 32/4, Aralık 1999, s.117-132.
 • Bensghir, Türksel Kaya, “Ağ Teknolojileri Bilişim Ağı Kurma Çalışmaları, TODAİE Örneği, Amme İdaresi Dergisi, 30/1, Mart 1997, s.129-135.
 • Bensghir Kaya, Türksel; "Kamu Görevlilerinin Yetiştirilmesinde Bilgi Teknolojileri Eğitimi”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü, Cilt 2, ss 307-326, Aralık 1995.
 • Bensghir Kaya, Türksel; “Yerel Yönetimlerde Bilgisayara Dayalı Yönetim Destek Sistemleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 6, ss.39-50 Kasım 1995.
 • Bensghir Kaya,Türksel; "Yönetim Destek Sistemleri", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, Mart 1993, s.239-253.Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak programda yer alan ve sunulan:  Tam metin olarak yayımlanan bildiri

 • Türksel Kaya Bensghir, Ferda Topcan “A Glance at E-Signature Applications in Turkish Public Administration: Outcomes, Obstacles and Problems”, 4. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, 6-8 Mayıs, 2010, Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir, Mustafa Sagsan “Knowledge Orchestration: The Compatible with Organization, People, Technology and Process in Public Organizations, International Conference on eGovernment : Sharing Experiences, 8-11 December, 2009. Antalya.


Sunu olarak

 • Türksel Kaya Bensghir, “Bilgi Toplumu Stratejisinin Kamu Yönetiminde e-Dönüşüme Yönelik Önerileri”, International Information Society Symposium, 1-2 November 2006, KAV, Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir, Mete Yıldız, “Computer and Information Systems Literacy Certification for Public Employees : Is ECDL A Solution? An Assessment From Turkey”, International Association of Schools and Institutes of Administration Annual Conference, 5-8 July 2006, Warsaw Poland.
 • Türksel Kaya Bensghir, Ankara Barosu Uluslar arası Hukuk Kurultayı, 8-11 Ocak 2008, etkinlikte UYAP Vizyonu oturumunda sunum (9 Ocak  2008).
 • Türksel KAYA BENSGHİR& Ramazan ALTINOK&Fatih YÜKSEL& Mehmet TEKİNKUŞ “Expectations of Turkish Citizens and Provincial and District Administrators from E-Government” IIAS Conference 26th International Congress of Administrative Sciences E-Governance: Challenges and Opportunities for Democracy, Administration and Law, 4 - 18 July 2004 SEOUL.
 • Türksel Kaya Bensghir, Human Capacity Development in eGovernment, Keynote Speech, eGOVShare2009, Inernational Conference on eGovernment Sharing Experiences, 8-11 December 2009, Antalya, Turkey.
 • Yıldız Mete, Bensghir Kaya,Türksel, Ayhan Çankaya”Using Internet Cafes as an Alternative means of Combating the Digital Divide”, IASIA Annual Conference, 2003.
 • Bensghir Kaya,Türksel, Yıldız Mete, “The Influence of Information Technology on Turkish Public Administration Curricula”, 26, th Teaching PA Conference on February, 8 2003, Dayton, OHIO


Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak programda yer alan ve sunulan   Tam metin olarak yayımlanan bildiri

 

 • Türksel Kaya Bensghir, “Yönetim Bilişim Sistemleri Disiplini ve Yönetim Bilimi: Kuramsal Etkileşimler”, VIII. Kamu Yönetimi Formu - Kamu Yönetimi ve Teknoloji KAYFOR, 20-22 Ekim 2010 Bildiri Kitabı TODAİE Yayın No:360, 2011, Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir, “Ülkemizde Yerel Yönetimlerin eDevlet Projeleri ve Bilişim Potansiyelleri ile Kırsal Kalkınmadaki Rolleri”,  4. Yerel Yönetimler Sempozyumu 19-20 Ekim 2009, TODAİE, Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir, A. Akay, “Ülkemizde Belediyelerin Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı Üzerine Bir Araştırma” Yapı ve Kent’te Bilişim’ 04. Kongresi, 2-3 Aralık 2004, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir, Ferda Topcan, “Türkiye’de Kamu Kurumlarının Elektronik İmza Sürecinde Mevcut Durumu” Ulusal E-İmza Sempozyumu, 8-9 Aralık 2006, Gazi Üniv.ve Telekomünikasyon Kurumu, Ankara Sheroton Hotel.
 • Türksel Kaya Bensghir , Ramazan Altınok, “İnternet’in Aile İçi İlişkilere Etkileri: Türkiye’de Devletin ve Ailelerin Konuya Bakışı”, Uluslararası Aile Kongresi, 3-4 Aralık 2005 İstanbul.


Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda Sunum olarak

 • Türksel Kaya Bensghir, “Türkiye’de Kamuda BT Denetimi: Temel Yaklaşımlar ve Sorunlar”, IT Governance&Audit, Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı, Açılış Konuşması , 2-3 Aralık 2010 Hilton Oteli, Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir, “Bilginin  Mahremiyeti ve Toplumsallığı:  Ülkemiz eDevlet Uygulamalarına Bakış”, Panel: Bilginin Mahremiyeti ve Toplumsallığı, PPT,  III Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, 5-6 Şubat 2010, Milli Kütüphane Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir , Ülkemizde eDevlete Geçişte Kamu Kurumları  Yenilik Yaratmaya  Nasıl Motive Edilebilir?”, TODAİE eDevlet Merkezi Açılış Paneli, 17 Aralık 2009.
 • Türksel Kaya Bensghir, “Ülkemizde Yerel Yönetimler E-Dönüşümün Neresinde?” Yapı ve Kent’te Bilişim IV. Kongresi, 8-9 Haziran 2006. Ankara Hilton Hotel.Türksel Kaya Bensghir, “Kamu Kurumlarında Bilgi Yöneticileri”, Ulusal e-Devlet Konferansı, 4-5 Kasım 2008 Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir, Bilişim Zirvesi, 7-10 Ekim 2009, İstanbul, 8 Ekim Perşembe saat 12-12.45 Oturum 1 Devletlerarası e-Devlet: Fikirler ve Paylaşımlar konulu oturumda “TODAİE eDevlet Merkezi ve Devletlerarası Paylaşım Deneyimleri”, panalist konuşmacı.
 • Türksel Bensghir, “Kamu Yönetimi ve E-Dönüşüm” konulu Açılış Dersi, TODAİE, 2006-2007 Öğretim Yılı Açılış Töreninde sunum .
 • Türksel Kaya Bensghir, Noterlik İşlemlerinde Kullanılacak Belgelerde Sahtecilik, Güncel Farkındalık ve E-imza  konulu toplantıda “Bilgi  Toplumunda E-Devlet’te eNoter: Fırsatlar ve Tehditler” konulu sunum.
 • Türksel Kaya Bensghir, EGM ve Interpol, ICMEC işbirliği ile Tehlikesiz İnternet konulu toplantıda “ İnternetin Aile İlişkilerine Etkileri: Türkiye’de Devletin ve ailelerin Konuya Bakışı “17 Mart 2006.
 • Türksel Kaya Bensghir, Türk Kamu Yönetiminde mDevlet Girişimi: Fırsatlar ve Sorunlar, 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, 2009, Ankara.
 • Türksel Kaya Bensghir,mDevlet uygulamaları: Başarılar, Sorunlar ve stratejiler, 2. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, 2010, Ankara.

 

Yurtiçinde yayımlanan kitap

 • Bensghir Kaya Türksel, Topcan, Ferda; Türkiye’de E-imza: Kamu Kurumlarına Uygulanması, TODAİE Yayın No: 356, eDevlet Merkezi Yayın No: 2, Aralık 2010.
 • Bensghir Kaya Türksel, Aslı Akay, Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri – Türkiye Uygulamaları, TODAİE Yayın No: 332, 2007.
 • Bensghir Kaya Türksel, Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim, TODAİE Yayın No. 274, 1996, Ankara.Alanındaki kitaplarda *** yer alan bölüm, ünite yazarlığı Yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm

 • Yıldız, Mete; Öktem, Mustafa Kemal, Kaya Bensghir, Türksel; “The Adoption Process of Free & Open Source Software (FOSS) in Turkish Public Organizations” In Hakikur Rahman (Ed.), Cases on Adoption, Diffusion and Evaluation of Global E-Governance Systems: Impact at the Grass Roots, pp. 148-170, IGI Publishing, 2011, New York , ISBN: 161692814X.·  Türksel KAYA BENSGHİR, Ramazan ALTINOK, Fatih YÜKSEL, Mehmet TEKİNKUŞ “Expectations of Turkish Citizens and Provincial and District Administrators from E-Government” Building e-Governance: Challenges and Opportunities for Democracy, Administration and Law International Institute of Administrative Sciences, Belgium and National Computerization Agency, Korea Edited by: Pan Suk Kim and Whasun Jho 2005, 306 pp.

Yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm

 • Ramazan ALTINOK ve  Türksel KAYA BENSGHİR,”Türk Kamu Yönetiminde E-Dönüşümün Yerel Boyutu” Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-1, Ed. Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik, Nobel Basımevi, 2005.
 • Canman, Doğan, Ertekin Yücel, Ar, Fikret, Kaya Bensghir, Türksel; “Kamu Yönetiminde Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri: Elektronik Devlet” , XIII. Bölüm, Kamu Görevlileri Elkitabı, TODAİE Yayın No:308, 2002, Ankara.
 • Bozkurt, Ömer ve diğerleri (ed.), Kamu Yönetimi Sözlüğü (TODAİE Yayın No 283,1998, Ankara) içinde bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemleri konularına ilişkin maddeler (30 madde).
 • Bensghir Kaya, Türksel; "Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Karar Almada Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı";ss.408-415, Tatar, Tevfik; Yatırımların Seçimi ve Değerlendirme Teknikleri, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yayın No:58, Ankara, 1993.

 

 

Son Güncelleme: Salı, 11 Ekim 2011 16:08
 


English French German Italian Russian Spanish Turkish