Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHIR

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

eGOVsharE2009

e-Posta Yazdır PDF

Sürdürebilir insani gelişmede, Bilgi İletişim Teknolojisi (BİT) önemli bir yere sahip. Daha çok BİT’in hükümet uygulamalarında kullanılması olarak bilinen e-Yönetişim, hükümetlerin ve kamu kurumlarının verimliliğini, saydamlığını ve sorumluluğunu arttırarak, vatandaşlara ve paydaşlara daha iyi kamu hizmeti sunulmasını ve daha kolay bilgi iletilmesini amaçlıyor. Dahası, e-Yönetişim, hükümet kurumları ve vatandaşlar arasında daha fazla etkileşim sağlayarak vatandaşlara daha çok söz hakkı tanıyor. Türkiye e-Yönetişim alanında yapılan son gelişmelerin yakından izleyebilmek için “Uluslararası e-yönetişim: Deneyim Paylaşma e-Devlet’ten e-Yönetişim’e Kamu Yönetiminde e-Dönüşüm” konferansına ev sahipliği yapıyor. Konferans 8-11 Aralık tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek.

Konferansın amaçları arasında, üst düzey hükümet yetkililerini, akademisyenleri, çeşitli ülkelerden e-Yönetişim konusunda uzman UNDP görevlilerini bir araya getirerek, e-Hükümet uygulamalarını tartışmak ve bu konuda öğrendiklerinin paylaşılmasını sağlamak yer alıyor. E-yönetişim hakkında pratik deneyimlerin ve proje uygulamalarının paylaşılmasıyla işbirliği olanaklarının belirlenmesi için ortak bir platform oluşturulması öngörülüyor. Aynı zamanda güvenlik ve dijital uçurum konularıyla da başa çıkabilmek için uygun e–Yönetişim politikaları ve stratejileri geliştirilmesi bekleniyor. Konferans ayrıca, bölgesel e-devlet yöneticileri/e-devlet proje liderleri (eGOVNet Birliği) arasında kalıcı bir ağın oluşturulması için elverişli bir ortam sağlayacak.

Konferans çeşitli panellere ev sahipliği yapacak. Açılış paneli, “Kamu Yönetimi E-Dönüşümünde Zorluklar ve Fırsatlar: e-Bürokrasinin Yenilenmesi”, Ulusal Dijital Devlet Merkezi kurucusu ve yöneticisi Jane E. Fountain, ve Türkiye ve Orta doğu Amme Enstitüsü e-Devlet Merkezi (eDem) kurucu ve yöneticisi Türksel Kaya Bengshir’in konuk konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşecek. Panelin devamında, e-Devlet’e Zorluklar, Bilgi Yönetimi, Hukuk, e-Devlet’te Güvenlik ve Güven Sorunları, e-Devlet’in Ölçülmesi, e-Katılım, m-Devlet (mobil Devlet) ve e-devlet standartları, e-Eğitim, Belge Yönetimi gibi konular da dahil olmak üzere yedi oturum gerçekleşecektir. Konferansı takiben düzenlenen çalışma gruplarında ülkerden örneler verilerek, e-Yönetişim konusunda deneyimler paylaşılacak.

Türkiye BİT konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. 2001’de e-Avrupa+ Girişimi’ne katılıp, 2003’de de “Türkiye’de e-Dönüşüm Projesi”ni başlatıldı. Proje, toplumun, işletmelerin ve kamunun tüm alanını kapsayarak, Türkiye’yi bilgi toplumuna dönüştürmeyi hedefliyor. Katılımcılar, üst düzey karar alıcıları, devlet uzmanları ve pratisyenleri, önde gelen yerel üniversite ve araştırma enstitülerden uzmanlar ve akademisyenler, ve Avrasya, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve ABD’den UNDP temsilcilerinden oluşuyor. Konferansa davetli 50 ülkeden ikişer kişi ve Türkiye’den de 100 kişi olmak üzere yaklaşık 200 katılımcının gelmesi bekleniyor. Konferans, UNDP, Türkiye ve Orta doğu için Amme Enstitüsü (TODAİE) , e-Devlet Merkezi (eDem), Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) ve İslami Ülkeler için İstatistiki Ekonomik ve Sosyal Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından düzenleniyor.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri başlıklı UNDP Türkiye’nin 2004 Ulusal İnsani Gelişme Raporu, Türkiye’nin e-Devlet politikalarının Türkiye’nin küresel politik ve ekonomik yapılarının içinde yer almasını amaçlayan modernleşme süreci kapsamında ele alınmasını öneriyor.

Kaynak: http://www.undp.org.tr/Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=2247

 
English French German Italian Russian Spanish Turkish